Start > Böcker > Detaljer om Ekologiskt lantbruk : odling och djurhållning

Ekologiskt lantbruk : odling och djurhållning - detaljsida

Ekologiskt lantbruk : odling och djurhållning

Ekologiskt lantbruk : odling och djurhållning

En praktisk handledning i hur man bedriver ekologisk produktion av grödor, mjölk, kött och ägg. Förslag till lösningar och modeller för produktionen baserar sig på mångårig forskning och praktisk erfarenhet. I varje produktionsavsnitt beskrivs de faktorer som bidrar till en god ekonomi och hur man bör arbeta för att nå en marknad med allt fler väntande konsumenter.

Den levande jorden och ogräsens biologi är viktiga delar i boken, liksom vallodlingen som är motorn i både växtodling och djurhållning. Hur man ska försörja grödorna med växtnäring liksom ogräsproblematiken är två verkliga utmaningar i ekologisk odling och har därför fått stort utrymme.

Bokens produktionsavsnitt beskriver de grundprinciper och även regelverk som karaktäriserar varje produktionsgren. Avsnitten tar upp de fördelar men också utmaningar och svårigheter som finns i dagens ekologiska lantbruk.

Boken är granskad av de främsta forskarna, rådgivarna och lantbrukarna inom ekologiskt lantbruk och vänder sig i första hand till lantbrukare samt elever och lärare på naturbruksgymnasierna. Den är också en handbok för rådgivare i ekologisk produktion och en inspirationsbok för alla som är intresserade av metoder för att utveckla lantbruket mot större uthållighet.
Inger Källander har varit ekologisk lantbrukare sedan 1973 och hon är sedan 1994 ordförande för Ekologiska Lantbrukarna. Hon har skrivit ett flertal böcker, bland annat Jordbruksbok för alternativodlare.

Elisabeth Ögren är hortonom och har arbetat med rådgivning inom ekologisk odling sedan 1988.
»Köp boken hos Adlibris
»Hitta bästa priset
»Köp boken hos Bokus
»Köp boken hos CDON


   Sök gårdsbutiker via karta


Norrbotten Västerbotten Jämtland Västernorrland Gävleborg Dalarna Värmland Örebro Västmanland Uppsala Stockholm Södermanland Västra Götaland Östergötland Jönköping Halland Skåne Kronoberg Blekinge Gotland Kalmar